Mobirise web design software

FÖRENINGEN

Visan drivs av föräldrarna som en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Föräldrarna innehar styrelseposter samt andra förtroendeuppdrag i föreningen. Dessutom anordnas fixardagar och storstädningar höst och vår. Gemensamma föreningsmöten äger rum var sjätte vecka och föräldramöten två gånger per termin. 


Det råder en öppen och enkel kommunikation mellan föräldrar och personal. Vi ordnar även gemensamma utflykter och fester.