Mobirise web page software

EN DAG PÅ VISAN

Det är personalen som har det pedagogiska ansvaret och planerar verksamheten. Vi delar oftast in barnen i mindre grupper som bland annat har samlingar, gymnastik, temaarbete, snickrande och annat skapande. Den fria leken tycker vi är viktig och den ges mycket tid både inne och ute. Barnen är ute varje dag, en gång i veckan går vi till skogen och leker, undersöker naturen och bygger kojor. Visan samarbetar med ett annat kooperativ och har gymnastik för fyra- och femåringarna i gymnastiksal samt femårsgrupp tillsammans.


EN DAG PÅ VISAN kan se ut så här;

07.45 Frukost

09.30 Samling med frukt & sångstund med mera 

10.00 Gruppaktivitet eller utelek

11.30 Lunch

12.15 Sovstund eller läsvila

13.00 Fri lek ute eller inne

14.30 Mellanmål

15.15 Fri lek ute eller inne


Maten är en viktig del av verksamheten på Visan. Maten tillagas av vår kock på plats i Visans kök. Maten är näringsrik, varierad och av hög kvalitet. Visan följer en omväxlande veckomatsedel. Vi eftersträvar att äta ekologiskt och årstidsbaserat väljer de råvaror som finns tillgängliga för tillfället. På visan serveras frukt dagligen under gemensam fruktstund


PÅ VISAN VILL VI ATT ALLA SKA TRIVAS OCH HA ROLIGT!